EIT Urban Mobility Hub Poland - Citython 2023

Jeżeli jesteś startupowcem i posiadasz innowacyjne rozwiązanie z obszaru mobilności miejskiej - zgłoś się do programu akceleracyjnego, dzięki któremu możesz wziąć udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach, zdobyć nagrodę pieniężną i nawiązać współpracę z miastem partnerskim Rzeszów.

Formularz zgłoszeniowy:

O projekcie

EIT Urban Mobility Hub Poland to program akceleracyjny nastawiony na rozwój polskich startupów, które dostarczają inteligentne rozwiązania w obszarze mobilności miejskiej.

10 najlepszych startupów weźmie udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach, dostosowanych do wyzwań jakie niesie działalność w segmencie B2A / B2G. Zwycięzca, na którego czeka na nagroda pieniężna, szansa na współpracę z miastem partnerskim i wiele innych korzyści, zostanie wyłoniony 15 grudnia podczas Citython 2023.


Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest partnerem EIT Urban Mobility i pełni rolę polskiego hubu technologicznego. Realizatorem programu akceleracyjnego jest firma INVESTIN. Partnerem instytucjonalnym jest Miasto Rzeszów.


  • Nagroda pieniężna w wysokości 5000 EUR
  • Szkolenia i warsztaty on-linie z marketingu i sprzedaży, budowy rozwiązań przyjaznych odbiorcom, finasowania firmy czy też pitchingu
  • Dostęp do ekosystemu EIT Urban Mobility, w tym miast gotowych wdrażać rozwiązania z zakresu mobilności miejskiej - miasto partnerskie w edycji 2023 - Rzeszów
  • Możliwość aplikowania o środki na rozwój i skalowanie rozwiązania (EIT Urban Mobility oferuje szereg możliwości finansowania projektowego i inwestycyjnego)

Korzyści z udziału:

Image

Aktywna mobilność

Zrównoważona logistyka miejska

Tworzenie strefy publicznej

Infrastruktura mobilności

Mobilność przyszłości

Mobilność dla każdego

Mobilność i energia

- Zmiana modalna partnerów miejskich z prywatnych pojazdów silnikowych do aktywnej mobilności.


- Możliwości bezpośredniego i pośredniego rozwoju biznesu.

- Nabywanie umiejętności i tworzenie miejsc pracy.


- Zdrowszy i czystszy transport.


- Mniejszą częstotliwość występowania wypadków i wyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z mobilności aktywnej.


- Redukcja gazów cieplarnianych emisje.


- Lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznych.


- Bardziej przyjazne do życia obszary miejskie.

IconIcon

- Rozwiązania mające na celu zwiększenia intermodalności towarów, z naciskiem na bezemisyjny transport ostatniej mili.


- Rozwiązania, które zmniejszają zapotrzebowanie na fracht, na przykład poprzez zarządzanie odpadami, lokalną produkcję, zaangażowanie obywateli itp.


- Rozwiązania optymalizujące trasy w oparciu o redukcję emisji i hałasu.


- Rozwiązania ograniczające transport towarów na ostatniej mili z handlu elektronicznego, np. węzły towarowe (być może w połączeniu z węzłami mobilności), bezzałogowe punkty odbioru i odbioru, współpraca ze sprzedawcami detalicznymi w celu ograniczenia zwrotów / obsługi zwrotów, zoptymalizowane usługi dostawy itp.


- Rozwiązania do zarządzania parkowaniem / załadunkiem i rozładunkiem dla towarów w celu zmniejszenia liczby pojazdów przeszkadzających - mogą to być środki zarówno cyfrowe, jak i fizyczne.

- Testowanie nowych usług / narzędzi cyfrowych i projektowych w celu umożliwienia bardziej elastycznego wykorzystania przestrzeni publicznej z funkcjami międzydomenowymi.


- Wdrożenie nowych metod współtworzenia w zakresie projektowania przestrzeni publicznej z odpowiednimi lokalnymi interesariuszami. W celu przydzielenia przestrzeni z dala od samochodów i w kierunku bardziej wydajnych przestrzennie środków transportu.


- Wdrażanie innowacyjnych praktyk i podejść do projektowania przestrzeni publicznej, które poprawiają zrównoważenie społeczne, w tym wzmocnione interakcje społeczne i równość społeczną.


- Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i współpraca w zakresie usuwania parkingów ulicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności do danego obszaru.


- Wdrażanie rozwiązań zwiększających możliwość chodzenia poprzez tworzenie przestrzeni do chodzenia, siedzenia, biegania i uprawiania sportu, z naciskiem na zapewnienie połączenia z naturą i zmniejszenie zanieczyszczenia w celu poprawy warunków życia i lepszego wykorzystania przestrzeni publicznej.

- Zastosowanie innowacyjnych materiałów w celu zmniejszenia hałasu, złagodzenia efektu wyspy ciepła lub zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników transportu.


- Demonstracja rozwiązań poprawiających niezawodność i standardy usług transportu publicznego, na przykład za pomocą środków fizycznych lub cyfrowych, które nadają priorytet pojazdom transportu publicznego i zmniejszają interakcję między prywatnymi pojazdami silnikowymi a transportem publicznym.


- Demonstracja rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem poprawiających niezawodność i jakość obsługi rowerzystów, pieszych i pasażerów transportu publicznego, np. inteligentne światła drogowe.


- Integracja sztucznej inteligencji z systemami zarządzania ruchem w celu usprawnienia systemu transportowego, zmniejszenia skutków zatorów i nadania pierwszeństwa zrównoważonym środkom transportu: pieszym, rowerom, autobusom i tramwajom.


- Poprawa dostępności transportu publicznego poprzez tworzenie lepszych platform (fizycznych i cyfrowych) umożliwiających dostęp do systemu transportu publicznego.

- Demonstracja nowych usług MaaS, szczególnie tych, które integrują usługi mikromobilności i mobilności aktywnej z transportem publicznym. Należy skupić się na dostępności dla szerokiego kręgu obywateli.


- Demonstracja nowych narzędzi cyfrowych do zarządzania użytkowaniem przestrzeni miejskich, w tym drogowych (np. Zarządzanie krawężnikami, geo-ogrodzenie).


- Uruchomienie aplikacji innowacyjnej, połączonej i zautomatyzowanej jazdy. Oczekuje się wprowadzenia na rynek wysoce zautomatyzowanych systemów napędowych do poziomu 4 SAE.


- Demonstracja miejskich rozwiązań w zakresie mobilności lotniczej zgodnie z polityką miasta, zapewniających bezpieczne i zrównoważone rozwiązania zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego.


- Demonstracja sztucznej inteligencji w aplikacjach do zarządzania mobilnością, np. złożone prognozy scenariuszy mobilności i aplikacje, które ułatwiają użytkownikom podróżowanie. Zarządzanie ochroną danych i cyberbezpieczeństwo to kluczowe kwestie.


- Stworzenie usług transportowych na żądanie, dostosowanych do potrzeb użytkowników, umożliwiających dostępność dla obszarów o małym zagęszczeniu i wrażliwych użytkowników.

Icon

- Wdrożenie środków mających na celu poprawę dostępności systemu transportu publicznego dla wszystkich, na przykład osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób niedowidzących i / lub niedosłyszących, osób niepełnosprawnych umysłowo, użytkowników rowerów, rodziców z dziećmi itp.


- Demonstracja rozwiązań, które sprawiają, że nowe usługi mobilności (np. MaaS, wspólna mikromobilność, wspólne samochody, pojazdy autonomiczne) są bardziej integracyjne. Grupy, które są przeznaczone dla nowych usług mobilności, muszą być jasno zdefiniowane, w oparciu o potrzeby w mieście, w którym się pojawiają.


- Zastosowanie nowych metod i narzędzi, które monitorują i poprawiają uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju społecznego w decyzjach dotyczących planowania transportu i projektowania usług transportowych.


- Zastosowanie nowych narzędzi i metod angażowania obywateli z naciskiem na wspieranie mobilności dla wszystkich, które można zintegrować z procesami planowania. Należy zdefiniować określone grupy i przetestować narzędzia.

Icon

- Innowacyjne środki mające na celu zwiększenie popytu na pojazdy bezemisyjne, pokazujące wyraźny popyt na pojazdy we flotach.


- Demonstracja rozwiązań, w których różni gracze energetyczni i interesariusze dostosowują się do jednorazowego dostępu miejskiego z przyjaznym dla użytkownika projektem dla użytkownika końcowego pod względem użytkowania i płatności.


- Demonstracja infrastruktury energetycznej inteligentnych sieci (z produkcją zielonej energii) i pojazdów elektrycznych.


- Instalacja łatwych w przenoszeniu średniej wielkości rozwiązań do magazynowania energii o dużej pojemności, które zmodernizowałyby istniejącą lub planowaną infrastrukturę ładowania, którą można przenosić z miejsca na miejsce w razie potrzeby.


- Projektowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań dla ładowarek i innej niezbędnej infrastruktury do ładowania w przestrzeni miejskiej. Na przykład wspólne projekty z lokalnymi mieszkańcami dla nowych podstacji elektrycznych, które są wymagane do zwiększonego zużycia energii elektrycznej, innowacyjny projekt przystanków autobusowych do szybkiego ładowania w punktach końcowych itp.


- Innowacyjne modele współpracy i rozwój modeli biznesowych w celu tworzenia stacji tankowania bardziej ekologicznych pojazdów (np. Wspólnie z nabywcami usług transportowych, zamawiającymi, gminami, przedsiębiorstwami energetycznymi itp.).

IconIconIcon
Obszary działań EIT Urban Mobility

Trenerzy

Ekspert z zakresu skutecznego wdrażania rozwiązań wysokich technologii. Specjalista w zakresie metodyk prowadzenia projektów technicznych , optymalizacji procesów i budowania strategii produktowych zorientowanych na potrzeby klienta. Pasjonat w zakresie metodyk projektowania oraz zarządzania projektami.

Mateusz Pawelec

Daniel Kulig

Startup cofounder, Digital Innovation Director, VenturePartner, Business Consultant z ponad 20-letnim doświadczeniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie pracy w działach finansów korporacyjnych największych banków inwestycyjnych na Wall Street, firm telekomunikacyjnych i Big Pharma. Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) w zakresie finansów i zarządzania.

Anna Prończuk-Omiotek

Konsultant marketingu i sprzedaży, ekspertka od webinarów, certyfikowany trener szkoleń online, od ponad 11 lat związana z branżą IT oraz obszarami nowych technologii i innowacji. Trener wystąpień publicznych, dzięki któremu startupy, które przygotowywała do prezentacji przed inwestorami, zdobyły finansowanie w wysokości nawet 1 mln złotych.

Mentorzy

Doradca biznesowy, ukierunkowany na kreowanie przyszłości przedsiębiorstw, marek i produktów, szczególnie w obszarach związanych z innowacyjnością. Prowadzi i nadzoruje procesy wdrożeniowe od etapu zalążkowego aż do pełnej implementacji. Specjalista w zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności w ramach funduszy europejskich.

Zuzanna Kot

Michał Jankowski

Menedżer specjalizujący się w obszarze wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych. Wspiera firmy z obszarów przemysłu 4.0, technologii środowiskowych, e-health oraz geoinformatyki i teledetekcji. Autor biznesplanów i modeli biznesowych, wycen własności intelektualnych, strategii komercjalizacji oraz rozwoju firm w oparciu o działalność innowacyjną.

Grzegorz Dadas

Praktyk rynkowy, posiadający bogate doświadczenie w procesach komercjalizacji innowacji i transferu technologii oraz realizacji działań́ operacyjnych, rozwoju strategii, budowaniu partnerstw oraz modelowaniu biznesowym przedsiębiorstw. Manager z udokumentowanym doświadczeniem w skutecznym dostarczaniu złożonych projektów w ramach budżetu i czasu.

Partnerzy

Image Image Image

Zapisz się do naszego newslettera!

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

citython@investin.pl

+48 795 139 177

INVESTIN Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 60/9
00-357 Warszawa
IconIcon
Regulamin
Polityka Prywatności
Szczegóły procesu
akceleracji